NSLS MINIPLASK

Vi bedriver Miniplask för barn mellan 3-5 år.

MÅLET MED MINIPLASK

* Vi fortsätter att med lekar träna barnets vattenvana och grovmotorik.
* Barnet får också lära sig förberedande simteknik och målet är att klara baddaren samt att ha jättekul i vattnet.

Förälder är med i vattnet.

Till anmälan