Crawskola för vuxna

För unga vuxna och vuxna. Från 16 år till 150 år.

Förkunskaper: att kunna vara på djupt vatten.

Ta chansen att tuffa till din simning. Att kunna crawla skapar en ny dimension på din simning.

Det är dessutom en av de skonsammaste motionsformer som finns.

Till anmälan