NSLS BABYSIM

Vi bedriver Babysim för barn mellan 2 månader och ca 2 år.
Barnet skall väga minst 4 kg och klara av att bada i 31 gradigt vatten.

Till anmälan

MÅLET MED BABYSIM

Att under lek och utan prestationskrav stimulera barnet i sin utveckling till att få vattenvana och säkerhet. Barnet ska kunna ”ramla i” utan att få panik, ta sig till ytan och in till kanten eller flytande föremål och sedan hålla fast och sedan ta sig upp.

Förälder är med i vattnet.

Till anmälan